1.12 Aantal vervoermiddelen naar grootte van het huishouden in %