6.5 Ontwikkeling index benzineprijs versus index consumentenprijzen

6.5-01