8.1 Emissies, totaal en door wegverkeer in Nederland in mln kg

8.1-01