9.6 Afgelegde afstand naar hoofdvervoerswijze

9.6-01