1.9 Aantal personenauto’s naar grootte van het huishouden in %