5.1 Afleveringen motorbrandstoffen op de binnenlandse markt