5.5 Ontwikkeling index benzineprijs versus index consumentenprijzen