1.2 Ontwikkeling van het personenautopark en -bezit