7.3 Index uitstoot schadelijke stoffen door het vrachtautopark per kilometer (1990 = 100)