6.3 Provinciale opbrengsten (opcenten) in de motorrijtuigenbelasting