1.16 Gemiddeld aantal fietskilometers per inwoner in een jaar, naar reismotief