1.18 Gemiddeld aantal fietskilometers per inwoner in een jaar, naar reismotief