2.7 Verkoop nieuwe snorfietsen naar leeftijd van de eigenaar (in %)