1.5 Plaats van aankoop nieuw aangeschafte fietsen (in %)